Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021
Baggrundmateriale for udbygning af vandværket:
Investeringsbudget  – (der angiver de enkelte poster og forventede effektuering)
Ovennævnte gennemgås på generalforsamlingen.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Bjert - Stenderup Vandværk
29 41 28 27
info@bjertvand.dk